Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Thanh Toán

20/11/2020

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Tất cả các đơn hàng sẽ được thanh toán 100% trước khi giao hàng.

 

Bài viết khác